Zielsoorzaken van ziekte

 

Ontdek de biologische wetten van dokter Hamer en hoe je chronische klachten kan ontgroeien.

Chronische klachten zijn omkeerbaar!

Als je hier bent beland, heb je wellicht te maken met chronische klachten, vermoeidheid of pijn. Waarschijnlijk heb je al allerlei therapieën uitgeprobeerd om van de klachten verlost te raken, echter zonder blijvend resultaat…Misschien ben je zelfs de hoop verloren om ooit nog van de klachten vanaf te komen. Veel mensen blijven “hangen” in deze toestand, vanuit onwetendheid wat de werkelijke oorzaken van ziekte zijn. Dat is spijtig, want de mogelijkheid bestaat wel degelijk om een chronische aandoening te ontgroeien! Ziekte is geen fout of mankement in ons lichaam, maar wel een signaal dat vraagt om echte aandacht. Onopgeloste trauma’s en emotionele conflicten zijn de werkelijke oorzaken van ziekte. Deze tot een oplossing brengen is een belangrijke voorwaarde om te helen. Een chronische aandoening vraagt om een diepgaande verandering van je totale persoonlijkheid, je denken en je handelen.

Onze geneeskunde focust enkel op het lichaam en is gericht op symptoombestrijding. Zij gaat geheel voorbij aan de betekenis van ziekte in ons leven. Daarmee mist zij de belangrijkste dimensie, namelijk de geestelijke dimensie. Het is de geest die het lichaam aanstuurt. ​Wat we meegemaakt en ervaren hebben in ons leven, is regulier gewoonweg geen thema ! En toch is het dat waar het om gaat … Het symptoom noodzaakt ons stil te staan bij alle “onafgewerkte zaken” en deze te voltooien. Bovendien heeft elk mens heeft zijn eigen behoeftes en zielsbestemming. Wanneer we hier niet in harmonie mee leven, worden we ziek.

Wat speelde er zich af in je leven, voordat de symptomen zich manifesteerden? Denk hierbij aan: een scheiding, een relatie waarin je je niet vervuld voel(t)de, overlijden een geliefde, een verhuizing, gepest worden op het werk, een baan hebben die je niet vervult, ontslag, je overvraagd voelen, je ondergewaardeerd voelen, het gevoel hebben geen grip te hebben op je eigen leven en geleefd te worden…

Wat zijn je huidige stressoren? Wie of wat bezorgt jou vandaag stress? Wie of wat irriteert je maar tolereer je wel? Waar durf je geen grenzen te stellen, uit angst om afgewezen te worden of niet aardig gevonden te worden? Hoe zou je het anders willen?

Wat zijn je angsten naar de toekomst toe? Vaak zit er een grote angst om nooit meer van de klachten vanaf te geraken wanneer deze al zo lang bestaan. Ook deze angst moet aangepakt worden, anders blijf je onbewust in je overlevingsmodus zitten.

Helaas zijn dit geen vragen die dokters stellen aan hun patiënt … Dit alles dient echter van dichterbij bekeken te worden, want daar zitten altijd (meestal onbewuste!) onopgeloste conflicten die bijdragen aan je lichamelijke symptomen. Na 20 jaar als verpleegkundige gewerkt te hebben werd ik in 2004 zelf geveld door extreme vermoeidheid en fibromyalgie. Dit was voor mij een “wake-up call” en zette mij op een totaal ander pad, wat mij geholpen heeft om deze conditie te ontgroeien.

Ga naar mijn YouTube kanaal

 

© 2024 Karin Van Baelen | Ziekte als signaal | Kattespoelstraat 1 - 2340 Beerse | karin@ziektealssignaal.be

Ondernemingsnummer BE 0553 955 518

 

Algemene voorwaardenDisclaimer | Privacy
Copyright illustraties: Merel Van Baelen