Visie op ziekte

De biologische natuurwetten van Hamer

Geest en lichaam vormen een éénheid, waarbij de geest het lichaam aanstuurt. Het is “mind over matter”. Ziekte overkomt ons niet zomaar, maar heeft zin en betekenis in ons leven, zowel biologisch als spiritueel.

Biologische zin van ziekte: Ziekte als “Zinvol Biologisch Speciaalprogramma”

Elke ziekte wordt veroorzaakt door een schokkende gebeurtenis. Dit heeft Dr. Hamer aangetoond in zijn levenswerk, wat hij gebundeld heeft in 5 biologische natuurwetten. Een onverwachte stressvolle gebeurtenis of schok, activeert een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (“ZBS”).

Deze schok is zichtbaar in de hersenen en het betrokken orgaan als een schietschijfconfiguratie (zie de CT scan hiernaast). (Deze configuratie wordt regulier niet erkend als een ervaren schok). Het ZBS geeft ons een extra overlevingskans wanneer we ons bedreigd voelen.

[foto uit: “Summary of the New Medicine” update 2000, Dr. Hamer p 108]

Elke ziekte verloopt in 2 fasen, op voorwaarde dat het veroorzakende conflict oplost.Wanneer conflicten niet oplossen, blijven ze “hangen”. Dan spreken we over een chronische ziekte. Over het werk van Dr. Hamer heb ik het boek “Zielsoorzaken van Ziekte” van Björn Eybl vertaald. Dit is een uitgebreid naslagwerk over de meest voorkomende ziektebeelden, bekeken vanuit de 5 biologische natuurwetten van Dr. Hamer. Wil je hier meer over weten, ga dan naar de gratis download van dit boek hier. Voor wie zich deze materie echt eigen wil maken, geef ik een 2-daagse introductiecursus met mogelijkheid tot opvolging in de vorm van losse studiedagen. (zie agenda).

[Schema uit “Zielsoorzaken van Ziekte, p 12 Ned. vert. Björn Eybl]

Spirituele zin van ziekte: Ziekte als Signaal

Naast de biologische betekenis, is er ook een spirituele of symbolische zin van ziekte. We zijn tenslotte spirituele wezens in een menselijk lichaam! Het lichaam is de zichtbare uitdrukking van bewustzijn. Symptomen die blijven aanhouden, zijn bedoeld om onze aandacht te trekken en hebben een signaalfunctie. Ziekte is de uiting van één of meerdere onopgeloste emotionele conflicten (die we ons meestal niet bewust zijn) en het niet volgen van onze eigen zielsbestemming. Conflicten zijn de motor van onze menselijke evolutie. Zij sporen ons aan te veranderen. Ziekte zal nooit uitgebannen kunnen worden, omdat ze ons bewust wil maken van wat nog onbewust is. Ziekte is een onlosmakelijk gegeven in onze spirituele ontwikkeling. Ziektesymptomen of chronische pijn blijven bestaan of terugkeren, omdat innerlijk conflicten niet tot aan de basis opgelost worden en men niet leeft vanuit zijn eigen-wijsheid. Om hieruit te groeien dienen oude trauma’s en verdrongen emoties bewust gemaakt en losgelaten te worden. Op die manier wordt het contact met ons Ware Zelf terug hersteld en leren we te leven vanuit onze eigen innerlijke autoriteit.

Zolang emotionele conflicten onbewust blijven, blijven ze zich als lichamelijke klachten in het lichaam manifesteren. Verbetering is mogelijk wanneer je beseft dat je lichaam iets vertelt, wat niet mocht bestaan in je bewustzijn. Meestal gaat het om emoties of behoeftes, die sociaal gezien of voor jezelf niet acceptabel zijn. Bv. je wil graag goed voor je baby zorgen, maar als hij je ’s nachts ook wakker houdt omdat hij veel weent, ben je onbewust ook boos op je kind, omdat hij je berooft van je nachtrust. Boos is dan de emotie die voor jezelf niet acceptabel is. Je mag toch niet boos zijn op dat kleine kind! Die onbewuste boosheid kan zich dan bv. manifesteren als pijn in je onderrug. Wanneer de eigenlijke oorzaak opgespoord wordt, een conflict begrepen en op psychisch niveau geïntegreerd is, wordt het symptoom overbodig. Bij chronische klachten, spelen er altijd meerdere onopgeloste conflicten. Tijdens de sessies focussen we niet op de lichamelijke symptomen, maar wel op de emotionele onopgeloste conflicten die hier onder liggen. Ook kijken we naar je onbewuste negatieve overtuigingen, die het conflict in stand houden.

Ga naar mijn YouTube kanaal

 

© 2024 Karin Van Baelen | Ziekte als signaal | Kattespoelstraat 1 - 2340 Beerse | karin@ziektealssignaal.be

Ondernemingsnummer BE 0553 955 518

 

Algemene voorwaardenDisclaimer | Privacy
Copyright illustraties: Merel Van Baelen