Algemene voorwaarden

 

De éénmanszaak van Karin Van Baelen met als praktijknaam : “Ziekte als Signaal” is gehuisvest in Kattespoelstraat 1, 2340 Beerse. Zij werkt onder het ondernemingsnummer BE 0553 955 518.

 

Verkoop op het internet van digitale producten

Ik (Karin Van Baelen) biedt e-books en online programma’s aan over heling van chronische pijn e.a. onbegrepen “hangende” klachten.
Deze worden aangeboden op het internet via haar website: www.zielsoorzakenvanziekte.be 

Wanneer je een e-book of online-programma digitaal aankoopt, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Door het bedrag van je gekozen product over te schrijven, op rekeningnummer BE71 0013 3840 3269 op naam van Karin Van Baelen, krijg je het digitale product nadien automatisch ter downloading in je email.

Een onkostennota wordt eveneens na betaling overgemaakt naar je emailadres. (Facturen worden niet meer uitgereikt, vermits “Ziekte als Signaal” een kleine onderneming is, onderworpen aan de vrijstelling van belasting, BTW niet toepasselijk. De onkostennota heeft dezelfde waarde voor je boekhouding, om het betaalde bedrag in te brengen voor “opleiding”).

Retournering van het overgemaakte bedrag is niet mogelijk (volgens het wetboek van Economisch Recht).

 

Disclaimer
Ik (Karin Van Baelen) biedt e-books en online programma’s aan ter ondersteuning van de heling van chronische pijn e.a. onbegrepen lichamelijke klachten. Deze producten zijn niet bedoeld als vervanging van medische zorg.

Ik ben geen arts, wel therapeut (en een oud-verpleegkundige) en mijn focus ligt op het detecteren en oplossen van onverwerkte emotionele conflicten en beperkende overtuigingen. Onverwerkte emotionele conflicten die aan de basis van fysieke klachten liggen worden verwerkt dmv. EFT (Emotional Freedom Techniques) wat een trauma-verwerkingstechniek is.

Voor advies rond medicatie of andere medische zorg/ingrepen, verwijs ik je graag naar je behandelende arts.

Deze online-producten geven je de gelegenheid om je een totaal ander referentiekader eigen te maken rond ziekte en uit beperkende overtuigingen te groeien die momenteel nog dominant zijn.
Ze geven je echter geen garantie op genezing. Wel geven ze je een praktische leidraad en nieuwe inzichten die je kans op genezing verhogen.

De praktische EFT-sessies met life-cliënten zijn bedoeld om mee te tikken, terwijl je de sessie volgt. EFT brengt verborgen, vaak onbewuste emoties die je systeem belasten, naar boven. Het kan dus zijn dat je verdriet, boosheid, angst, schuld,-of schaamtegevoelens meer gaat voelen in je lichaam, wat een goede zaak is, want op die manier kan je ze werkelijk loslaten.
Belangrijk is om tijdens heftigere gevoelens, te blijven doortikken, totdat intensiteit van de emotie verminderd is.

Onder chronische klachten liggen altijd onbewust onderdrukte emoties en gelijkaardige patronen. Door expressie te geven aan wat je werkelijk stoort, haal je de stress van je systeem, waardoor het zichzelf kan helen.

We hebben namelijk een sterk zelfhelend vermogen, wat in werking treedt, zodra de emoties geventileerd kunnen worden.

Karin Van Baelen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor emoties of sensaties die in het bewustzijn komen en in het fysieke lichaam gevoeld worden.

Gebruik van deze digitale producten is op eigen verantwoordelijkheid.

 

Ga naar mijn YouTube kanaal

 

© 2024 Karin Van Baelen | Ziekte als signaal | Kattespoelstraat 1 - 2340 Beerse | karin@ziektealssignaal.be

Ondernemingsnummer BE 0553 955 518

 

Algemene voorwaardenDisclaimer | Privacy
Copyright illustraties: Merel Van Baelen