Chronische ziekte

Chronische klachten zijn omkeerbaar!

Regulier spreekt men over een chronische aandoening wanneer klachten langer dan 6 weken aanhouden. Een echte oplossing biedt de traditionele geneeskunde hier niet, omdat zij eerdere trauma’s of emotionele conflicten niet in beschouwing neemt. Bij een chronische aandoening zijn er altijd meerdere onverwerkte conflicten en negatieve overtuigingen over jezelf aanwezig. Deze conflicten zijn meestal onbewust en raken nooit tot aan de wortel opgelost. Daarom blijven ze bestaan en blijven ze onze aandacht vragen in de vorm van fysieke klachten. Denk daarbij aan gemis van geborgenheid in de kindertijd, onverwerkte rouwprocessen, verhuizingen, scheidingen, je baan verliezen, onenigheden met geliefden, gepest worden, dromen die niet vervuld werden, een baan waar je je niet thuis in voelt … Negatieve overtuigingen die meestal terugkomen: ik ben niet goed genoeg, ik ben niet belangrijk, ik word niet gehoord, gezien, erkend, gewaardeerd, ik hoor er niet bij, de wereld is niet veilig …

Bij een chronische aandoening was de kindertijd vaak al stressvol en heb je je niet veilig of gesteund gevoeld. Je had bv. een onvoorspelbare onveilige ouder, of een chronisch zieke ouder, of een zeer kritische veeleisende ouder, of je deed er niet toe … Kortom, je durft jezelf niet op de eerste plaats te zetten, anderen gaan voor. Of je bent een perfectionist en probeert aan jezelf en anderen te bewijzen dat je toch waardevol bent door hard te werken en jezelf te “pushen”. Wezenlijke delen van jezelf komen niet tot expressie. Je leeft je eigen “bestemming” niet en je hebt niet echt helder wat je echt graag zou willen doen. Je bent uit contact met je ware zelf en dat is altijd pijnlijk! Meestal was er voordat de symptomen zich manifesteerden van alles gaande in je leven. Wellicht voelde je je niet vervuld en leefde je vanuit opgelegde verplichtingen. Bovendien vormen de ziektesymptomen een nieuw conflict. Onder de klachten die meestal al maanden tot jaren aanwezig zijn, zit vaak een diepe wanhoop dat deze conditie nooit meer zal verbeteren …

Op die manier zit je in vicieuze cirkels waar je alleen moeilijk uit komt. Toch is het mogelijk een chronische aandoening te ontgroeien. Een belangrijk hulpmiddel hiervoor is EFT*. Wat aangepakt moet worden zijn de trauma’s en conflicten uit het verleden, negatieve overtuigingen, huidige stressoren, alsook de angst die je voelt naar de toekomst toe. Het doel van een chronische aandoening is altijd het transformeren van de totale persoonlijkheid en het contact met je ware zelf herstellen. Op die manier ga je meer en meer leven vanuit je eigen innerlijk kompas en niet meer automatisch vanuit opgelegde regels. Je gaat jezelf steeds meer waarderen en vriendelijker worden voor jezelf en meer in harmonie komen met de omringende wereld. Dat is proces dat over langere tijd loopt en dat niet altijd even makkelijk is. Volhouden is de boodschap omdat er altijd meerder conflicten geheeld dienen te worden! Daarom bied ik een langdurig coachingstraject aan van 10 tot 20 sessies om de 2 weken. Een snelle, duurzame oplossing bestaat naar mijn inzien niet. Maar na enkele sessies ga je al een wezenlijk verschil ervaren. Die garantie geef ik je graag.

Ga naar mijn YouTube kanaal

 

© 2024 Karin Van Baelen | Ziekte als signaal | Kattespoelstraat 1 - 2340 Beerse | karin@ziektealssignaal.be

Ondernemingsnummer BE 0553 955 518

 

Algemene voorwaardenDisclaimer | Privacy
Copyright illustraties: Merel Van Baelen