In deze blog wil ik het graag hebben over chronische pijn e.a. “hangende conflicten” en hoe je ze kan ontgroeien !
  
Dr. Hamer heeft tot in detail beschreven wat ons lichaam doet als reactie op een schokkende ervaring. Hoe je echter chronische (pijn)klachten aanpakt, is minder zijn focus geweest.  Ik krijg vaak te horen, wanneer mensen kennis maken met Hamer zijn werk: ik snap nu wat het probleem of het thema is, maar hoe los ik het op ?  Inzicht in de werkelijke oorzaken is een belangrijke eerste stap, maar hoe je het praktisch oplost, is een andere !  Hier is meer voor nodig dan enkel inzicht.  Bij chronische klachten is er een persoonlijkheid gevormd en zijn er denkpatronen opgebouwd, die nu precies zorgen voor de klachten.
Uit chronische klachten groeien, betekent dat we aan die zaken gaan sleutelen!
En dat is een transformatieproces dat meestal over langere tijd gaat.
 
In onze gangbare geneeskunde beschouwt men chronische pijn en ziekte als “ongeneeslijk”. Men veronderstelt dat er “iets fout” loopt in het lichaam, wat definitief, onherstelbaar stuk is” en zodoende onherroepelijk. De behandeling is gebaseerd op pijnbestrijding en zo goed mogelijk met de klachten leren leven.
 
Er is echter veel meer heling mogelijk, dan gangbaar voor waar wordt aangenomen!  Veronderstellingen zoals dat er iets onherstelbaar stuk is, of dat ons immuunstelsel ons eigen lichaam zou aanvallen, kloppen niet! Het referentiekader van de reguliere geneeskunde is te beperkt en daardoor trekt men verkeerde conclusies die ons jammer genoeg vast zetten.  Men neemt enkel het lichaam in beschouwing en gaat daarbij voorbij aan wat een mens ervaren heeft aan pijnlijke gebeurtenissen.  De geestelijke dimensie is totaal uit het oog verloren!  En dat is de belangrijkste dimensie, want het is de geest die het lichaam aanstuurt.  In het lichaam wordt zichtbaar wat er zich in de geest afspeelt !
 
Alle ziekten worden veroorzaakt door schokkende ervaringen, die een biologisch overlevingsprogramma activeren. Dat heeft Dr. Hamer aangetoond. Als deze ervaringen niet goed verwerkt, of anders gezegd, emotioneel ontladen worden, blijft het biologisch overlevingsprogramma actief. Het lichaam blijft in stressmodus en blijft zodoende klachten vertonen. Dit zijn “hangende conflicten”.
 
In onverwerkte conflicten zitten altijd verdrongen emoties. Vaak zijn we ons niet eens meer bewust van die pijnlijke herinneringen, omdat er dissociatie is opgetreden. Dissociatie is een ingebouwd biologisch overlevingsmechanisme wat ons beschermt om de heftigheid van de pijn niet te voelen. Maar zolang de pijn geen erkenning heeft gekregen, blijven deze herinneringen leven in ons onderbewuste en tonen ze zich als ziekte of pijn in het lichaam. Fysieke pijn is een uiting van emotionele pijn! Als de pijnlijke herinneringen opgespoord en emotioneel ontladen kunnen worden, haal je de stress van het systeem en kan het lichaam zichzelf herstellen.
Wanneer je wil herstellen van chronische pijn/klachten, is het belangrijk dat je je dit nieuwe referentiekader eigen gaat maken.  Verbetering tot gehele heling is dan echt mogelijk!
 
Chronische klachten ontgroeien, vraagt een fundamenteel andere aanpak dan hoe we geconditioneerd zijn rond ziekte. Onze gangbare geneeskunde, is voornamelijk gericht op symptoombestrijding en gaat totaal niet in op de echte oorzaken en de zin van ziekte.  Symptomen zijn echter signalen van de ziel en geven “het thema” aan, waarin we kunnen groeien.
Bv. aandoeningen van spieren, botten, pezen, hebben te maken met “eigenwaardeconflicten”.  De onderliggende overtuigingen zijn: “ik ben niet goed genoeg”, “ik doe er niet toe”, ik ben niet belangrijk, …
En dit zijn precies de zaken waar we aan dienen te sleutelen.  Meestal hebben we al heel vroeg een persoonlijkheid gevormd, zoals “de pleaser”, “de perfectionist”, “de helper”, “de vechter”, “de sterke vrouw/man”, “de conflictvermijder”, … en die heeft ons ooit  geholpen in onze overleving, maar die persoonlijkheid draagt nu precies bij aan het onderhouden van de klachten….
 
Elke ziekte begint met een disharmonie in de geest: Het lichaam toont de disharmonie.  Echte heling kan maar plaatsvinden in de geestelijke dimensie. Eens we “het thema” kennen (en met de inzichten van Dr. Hamer, kunnen we dat snel opsporen), gaan we de focus verleggen van het symptoom in het lichaam, naar “wat is er gebeurd in het verleden en wat is er momenteel gaande” in jouw levensomstandigheden ? En wat is jouw verhaal over de pijn/ziekte ?  Want daar zitten de ongeheelde stukken die aandacht vragen.
 
Helen van een chronische ziekte of pijn, is geen “quick fix”.  Chronische aandoeningen zijn meestal complex.  Het gaat zoals eerder gezegd om een  transformatieproces. 
 
Daarom heb ik een transformatiejaar uitgewerkt, specifiek voor mensen met chronische (pijn)klachten die vaak al van alles anders hebben geprobeerd, maar nog steeds niet van de pijn verlost zijn.  Deze start in september 2023 en loopt t.e.m. juni 2023.  Elke maand komen we 1 dag samen. Omdat de meeste patronen en thema’s gelijkaardig zijn, namelijk: gebrek aan eigenwaardegevoel, geen grenzen kunnen voelen of stellen, niet in contact zijn met wat je werkelijk voelt, werk ik met een groep van 10 personen. Wanneer ik persoonlijk met iemand werk, heeft de hele groep daar baat bij.  Systematisch leren we het contact te herstellen met wat er werkelijk in je leeft.  De connectie met JE-ZELF komt op de eerste plaats. En wat daarbij aan pijnlijke herinneringen naar boven komt, pakken we liefdevol aan met EFT.  Je leert in dag 1 reeds EFT voor jezelf te doen, zodat je dit gereedschap hebt om dagelijks te gebruiken.
 
Ik richt mij specifiek naar al diegenen die al langer kampen met pijn of andere “hangende conflicten” en die zich door deze nieuwsbrief aangesproken voelen. Wil je je helingsproces bewust in eigen handen  nemen en duurzaam helen, is dit iets voor jou. Dit transformatiejaar omvat een totaal-aanpak van je klachten.  Als je bereid bent om elke dag 20 min. tijd te maken voor jezelf, om te reflecteren, een dagboek bij te houden, bewuster te leren voelen wat er momenteel niet goed loopt in je leven is deze jaartraining iets voor jou. 
 
Heb je nog vragen, of ben je geïnteresseerd in deze jaartraining, dan kan je met mij persoonlijk contact opnemen. We plannen een gratis zoomsessie van 20 min., waarin je mij al je vragen kan stellen en we samen kunnen kijken of deze training iets voor jou is.
Je kan mij hierover mailen : karin@ziektealssignaal.be
 
En verder vind je hier de brochure met de praktische inhoud van dit transformatiejaar.