Privacyverklaring

Ziekte als Signaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Zij doet rechtstreeks zaken met haar cliënten. Het contact dat je als (potentiële) cliënt hebt, verloopt altijd eerst telefonisch of via mail, daarna persoonlijk tijdens de EFT-sessies of persoonlijk in de cursus over de Biologische Natuurwetten (zoals Dr. Hamer die geformuleerd heeft) of de EFT- trainingen, waarin je dieper naar jezelf leert luisteren.

Contactgegevens van Ziekte als Signaal en de verwerker van persoonsgegevens
Adres: Kattespoelstraat 1 2340 Beerse, België
Email: karin@ziektealssignaal.be
Website: www.zielsoorzakenvanziekte.be 
Verwerkersverantwoordelijke van alle gegevens:
Karin Van Baelen, (0032) (0)496/95 77 18 – karin@ziektealssignaal.be 

Bescherming persoonsgegevens
Ziekte als Signaal respecteert de persoonlijke levenssfeer en persoonlijke keuzes van haar deelnemers.
Bij de uitvoering van mijn activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens staan alleen in mijn persoonlijke laptop, beveiligd met wachtwoord.
Daarbij houdt Ziekte als Signaal zich aan de eisen die de Algemene Verordering Gegevensbescherming daaraan stelt.

Gebruik van persoonsgegevens
Ziekte als Signaal gebruikt je persoonsgegevens om je persoonlijke dossier bij te houden, voor het verzenden van mijn nieuwsbrief, of om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor een tussentijdse opvolging.

Welke gegevens gebruikt Ziekte als Signaal ?
In het dossier worden de volgende persoonsgegevens van de cliënten vastgelegd:
• Naam, adres, postcode, woonplaats
• Geboortedatum
• Telefoonnummer en e-mail
• Opleiding en werk
• Fysieke en/of emotionele klachten
• Notities over de inhoud van de behandeling

Doeleinden waar persoonsgegevens voor worden gebruikt:
• Bijhouden voortgang begeleiding
• Bijhouden mailinglijst van Ziekte als Signaal
• Vaststellen geschiktheid deelname workshop of EFT-training
• Eventuele afstemming op behoefte ter voorbereiding van aanbod
• Correct afhandelen van ontvangen klachten

Reden voor het verwerken van persoonsgegevens
Ziekte als Signaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor:
• Het uitvoeren van de overeenkomst die we met je hebben
• Diensten waar je je toestemming voor hebt gegeven

Bewaartermijnen
• De wettelijke bewaartermijn van de dossiergegevens is 10 jaar
• Op verzoek en bij overlijden worden de gegevens definitief vernietigd
Beveiliging van de persoonsgegevens
• Ziekte als Signaal verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
• Externen hebben geen toegang tot de persoonsgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
• Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ziekte als Signaal.
• Ben je het niet eens met de manier waarop Ziekte als Signaal met je gegevens omgaat, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
• Bezoekers van de website www.zielsoorzakenvanziekte.be kunnen zich opgeven voor de gratis nieuwsbrief. In de bevestiging staat vermeld dat deze gegevens alleen voor de betreffende nieuwsbrief worden gebruikt. Op alle verdere communicatie bieden we je de mogelijkheid om je ook weer uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 5 oktober 2020

Ga naar mijn YouTube kanaal

 

© 2024 Karin Van Baelen | Ziekte als signaal | Kattespoelstraat 1 - 2340 Beerse | karin@ziektealssignaal.be

Ondernemingsnummer BE 0553 955 518

 

Algemene voorwaardenDisclaimer | Privacy
Copyright illustraties: Merel Van Baelen