Alle ziekten of fysieke klachten, zijn biologische programma’s die geactiveerd worden door een schokkende ervaring.  Dat is de basiswet van het werk van Hamer.

Allergieën zijn zogenaamde “sporen”.  Sporen zijn elementen die op het moment van de schok door het onderbewustzijn mee opgeslagen worden.  Wanneer we dan later opnieuw met deze elementen in contact komen, wordt het biologisch programma opnieuw geactiveerd en krijgen we kort daarna fysieke verschijnselen.

Om een voorbeeld te geven uit mijn eigen praktijk: “45-jarige dame met appelallergie”.

Deze dame had al 20 jaar een appelallergie, terwijl ze die tijd daarvoor elke dag zonder problemen 2 tot 3 appels at.  Als we op zoek gingen naar de schok, die 20 jaar geleden was gebeurd, kwamen we bij de volgende situatie: 

Ze was pas bevallen (ze wist het nog heel goed, want haar zoon was nu 20 jaar) en de dag na de bevalling was ze in het ziekenhuis ’s middags een appeltje aan het eten.

Op dat moment komt een verpleegkundige haar kamer binnen en vertelt haar dat haar grootvader gestorven is. Ze had een innige band met grootvader.  Het moment dat de verpleegkundige dit nieuws komt melden is de “inslag”, of de schok.  De appel is mee geprogrammeerd in deze schok. Telkens als ze na dit bericht een appel eet, begint haar keel te zwellen, voelt ze zich wat verkouden en haar ogen voelen geïrriteerd.

De appel is het “spoor”, wat telkens de biologische programma’s heractiveert.  In dit geval gaat het dus niet om nieuwe schokken, maar het oorspronkelijke conflict wat ontstaan is bij de melding van dit overlijden, wordt telkens terug op “replay” gezet. De appel fungeert als trigger.

Hoe is deze dame van haar appelallergie verlost geraakt ?

Ik zelf werk met EFT (Emotional Freedom Techniques), waarbij een beladen herinnering terug opgeroepen wordt en dan geneutraliseerd wordt d.m.v. het zachtjes tikken en de eigen vingertoppen op bepaalde meridiaanpunten.  

We hebben het moment van de schok terug opgeroepen en die dan ontladen met EFT.  Verder werd het duidelijk dat het hier om een onverwerkt rouwproces ging.  De dame in kwestie was niet naar de begrafenis kunnen gaan, dat was emotioneel voor haar toen te heftig en ook had ze zijn graf nooit bezocht.  Dat rouwproces hebben we in de volgende sessies tot een goed einde kunnen brengen.  Ze kon terug zonder in het verdriet te schieten over grootvader vertellen EN ook de appelallergie was verdwenen.

De kunst bij een allergie is dus de beladen herinnering terug te achterhalen en de situatie helder te krijgen van wat er toen gebeurd is.  Deze stressreactie roepen we even terug op in het lichaam.

Helpende vragen zijn: Sinds wanneer heb je deze klachten en wat was er toen gaande in je leven ?  Vaak is dat al genoeg om bij de bron van het conflict te komen.  

Als een allergie al lang bestaat en iemand weet niet meer wat er precies gebeurd is, is er soms wat meer detectieve-werk nodig om bij het oorspronkelijke conflict te komen. 

Dan werk je met wat je wel nog weet vanuit het recentere verleden, of wat iemand erbij voelt dat hij die allergie al zo lang heeft.  Soms moet je eerst de spreekwoordelijke takken van de struik wegsnoeien om bij de wortel te komen !  Maar het loont om door te zetten.

Verbetering tot gehele genezing is mogelijk !  Ook van allergieën.

Neem ook eens een kijkje op mijn website: www.zielsoorzakenvanziekte.be