Vrijwel elke cliënt die al lange tijd kampt met een chronische aandoening of pijn, soms al jaren of decennia lang, heeft angst voor de toekomst.  Meestal is er een diagnose of prognose gesteld, die weinig hoopvol is.  De angst dat het niet meer beter wordt, zelfs nog erger wordt tot invaliditeit toe, is altijd aanwezig.  En laat nou angst precies de drijvende motor zijn achter elk biologisch conflict…

Vanuit het oude paradigma, beschouwt men enkel het lichaam en men concludeert bij ziekte dat er iets fout loopt.  Bij chronische of ernstige aandoeningen, gelooft men dat dit onherstelbaar is. Eenmaal je de ziekte hebt, geraak je er niet meer vanaf.  En sterker nog, het wordt alleen maar erger… De meeste therapieën zijn erop gericht om zo goed mogelijk met de ziekte/pijn om te gaan.

Er is echter veel meer heling en verbetering mogelijk dan gangbaar wordt aangenomen.

Ons lichaam reageert op stressvolle gedachten, waardoor we ongewild creëren waar we bang voor zijn.  Wat we geloven, wordt waar ! Het is de self-fulfilling prophecy. 

Daarom is een eerste stap in de heling van een chronische aandoening alles in kaart brengen waar jij angst voor hebt. En die gaan we zoveel mogelijk reduceren met EFT.

In onze cultuur wordt er steeds meer angst gezaaid voor ziekte.

Dat is logisch, want waar je op focust, wordt groter.  Ik heb het in mijn loopbaan als verpleegkundige zelf zien gebeuren: hoe meer oncologen er bij kwamen, hoe meer kankerpatiënten er kwamen…

Het werk van Dr. Hamer haalt ons uit de angst voor ziekte.

Ziekten zijn biologische overlevingsprogramma’s, vanuit moeder natuur bedoeld om ons een 2de kans in onze biologische overleving te geven.

Er loopt niets fout in het lichaam, er loopt wel een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (ZBS)  wat oplosbaar is !  M.a.w. er is niets definitiefs “stuk” in het lichaam.

Dit geeft hoop, waardoor je een chronische aandoening of zogenaamde ernstige ziekte toch kan voorbij groeien.

Het gaat inderdaad om een groeiproces.  Biologisch gezien is zo’n ZBS bedoeld om onze biologische overleving veilig te stellen of het bestaan van ons fysieke lichaam te vrijwaren.

Maar spiritueel is er ook een bedoeling.  Ziekte is nl. onderdeel van ons evolutieproces als spiritueel wezen in een menselijk lichaam.  

Een chronische ziekte nodigt ons bij uitstek uit om angst te  transformeren naar liefde.

Nou, da’s makkelijker gezegd dan gedaan en zo’n transformatieproces loopt dan ook over langere tijd.   Oude wonden dienen met liefde en empathie benaderd worden.  En dat is wat we doen met EFT (Emotional Freedom Techniques).  Beperkende overtuigingen die we ooit overgenomen hebben van allerlei bronnen (je ouders, de kerk, de dokter, leraren, …) of die we zelf geconcludeerd hebben uit traumatische ervaringen, moeten bewust gemaakt worden en herbekeken worden.

Herstel van een chronische ziekte is zeker geen “quick fix”, maar een langzaam en gestaag “ontmantelen” van het verwonde zelf, wat we ook wel ego noemen.

Dit vraagt tijd en doorzettingsvermogen van de cliënt.  Maar herstel is zeker mogelijk.

Ziekte is een gevolg van angst al die beperkende overtuigingen.  En die kunnen we veranderen ! Ziekte dwingt ons om naar binnen te gaan en de kloof met ons Ware Zelf terug te herstellen !  

Hoe we dat concreet doen, daar ga ik graag met je in gesprek over.

Neem ook eens een kijkje op : www.zielsoorzakenvanziekte.be