Over het biologisch verhaal achter Covid, “besmetting” en de kracht van beelden en overtuigingen

De aanname dat ziekte, met name ontstekingsreacties, veroorzaakt worden door micro-organismen is een zeer sterke aanname en één van de fundamenten in onze gangbare geneeskunde.
Het covid-verhaal is daar volledig op gestoeld.

Virussen, bacteriën en schimmels worden gezien als de boosdoeners, die ons ziek maken en zelfs ons leven kunnen bedreigen. Het verhaal van “besmettingsgevaar” is een verhaal dat collectief nog steeds sterk voor waar wordt aangenomen.

Wat Dr. Hamer heeft gezien is dat alle ziekten veroorzaakt worden door schokkende ervaringen die een biologisch overlevingsprogramma in de hersenen en het orgaan activeren. Micro-organismen worden wel degelijk terug gevonden in het biologisch programmaverloop, met name in de genezingsfase, maar zij zijn niet de veroorzakers van de ontstekingsreactie !

Je kan het vergelijken met wat er gebeurt in een composthoop. Organisch materiaal dat niet meer nodig is, wordt afgebroken en verteerd door de micro-organismen, maar de hitte in de composthoop, wordt niet veroorzaakt door die micro-organismen ! Dat is een natuurlijk proces, wat door het systeem zelf wordt aangezet. Koorts in het lichaam wordt dus niet veroorzaakt door bacteriën of virussen, maar wordt door het systeem zelf geactiveerd en maakt deel uit van het genezingsproces.

Dit is een belangrijke nuancering en het zet onze aannames rond de werkelijke oorzaken van ziekte op z’n kop. “Besmetting” zoals wij collectief geloven dat het werkt, blijkt dus niet te kloppen. En ja, ook ik heb zeer bedenkelijk gekeken, toen ik voor de eerste keer dit nieuwe verhaal hoorde, want met mijn verpleegkundige achtergrond, was ik natuurlijk ook geconditioneerd met deze sterke overtuiging. En ik heb in mijn loopbaan heel wat antibiotica toegediend, waardoor mensen effectief beter werden.

Er achteraf op terug kijkend, zie ik dat antibiotica de micro-organismen doden in het genezingsproces, waardoor de intensiteit van het genezingsproces getemperd wordt. En dat kan in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk zijn.
Dr. Hamer zegt zelf dat het in een heftige genezingscrisis zinvol is om “tegen te sturen” met antibiotica.

Maar laat ons terug beginnen bij het begin.
Er is een schok nodig om een biologisch overlevingsprogramma te activeren.
En wat veroorzaakt de schok ?
Iets buiten ons, in dit geval een onzichtbare vijand genaamd covid, een stukje DNA wordt waargenomen als levensbedreigende vijand.
In wezen is het onze perceptie die de schok veroorzaakt.
(Zolang we iets of iemand buiten ons als vijand waarnemen, zal ons stress-systeem geactiveerd worden).
Dat vooral de luchtwegen en de longen betrokken zijn en benauwdheid het kritieke symptoom is, is daarom niet vreemd. Het gaat hier zoals Hamer het noemt, om een “territorium-schrikangst-conflict”(luchtwegen/strottenhoofd), of een “doodsangstconflict” (longen).
Je territorium of m.a.w. je eigen ruimte wordt bedreigd, of je voelt je met de dood bedreigd…
Je zag bv. alle vreselijke ziekenhuisbeelden die in het begin verspreid werden en je hoort elk half uur hoeveel mensen er zijn gestorven. Deze horrorbeelden en berichtgevingen dat er een levensbedreigend virus zou zijn, zijn de echte oorzaak van de schok !!

Voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat mensen niet ziek worden of dood gaan, wat ik wel zeg is, dat ze ziek worden door de angst voor het virus.
De angst voor ziekte, maakt alles veel erger !

Voorts weten we dat elk biologisch programma in 2 fasen verloopt.
In de stressfase heb je in de luchtwegen een afbouw van het slijmvlies en een verslapping van de spierlaag. Biologische zin is, de doorgang van de luchtwegen vergroten, zodat je meer O2 kan opnemen, om je vijand te verdrijven. In deze fase heb je geen fysieke symptomen. Je zou de stressfase ook de “incubatieperiode” kunnen noemen.
Zodra de bedreiging verdwenen is, schakelt het lichaam over naar de parasympaticus en word je ziek. Het slijmvlies wordt door het lichaam gerepareerd met een toename van vocht en ontstekingsreactie. De tonus in de spierlaag wordt hersteld met in de genezingscrisis een ritmische krampen van die spiertjes, waardoor je gaat hoesten. Hoesten is telkens een korte genezings-crisis.
Het kan inderdaad levensbedreigend en zeer benauwd worden, als de zwelling in de luchtwegen zo groot is, dat de doorgang helemaal belemmerd wordt.
Angst zorgt er namelijk voor, dat we meer vocht gaan vasthouden in het lichaam en dat de genezingszwelling in het getroffen weefsel ook groter is.

Waar je op focust, groeit. Dat is een universele wet.
Focus je op angst, dan zal die groter worden…
De angst reduceren is dus de belangrijkste interventie !!
Genezingsprocessen kunnen maar plaatsvinden in ontspanning (of technisch uitgelegd: in de modus van de parasympaticus)
Ironie van heel deze covid-story is dat juist de continue stroom van dramatische sterftecijfers en horrorbeelden de angst blijft voeden en dus ook de ziekte onderhoudt …

Onthoud ook dat we door moeder natuur zijn uitgerust met deze biologische overlevingsprogramma’s om ons een 2de kans in onze overleving te geven.
En dat deze bedoeld waren om kortstondig te lopen !!
Door alle aandacht op het probleem te blijven vestigen, wordt het conflict helaas in stand gehouden …

Daarom adviseer ik eenieder die in mijn praktijk komt om een nieuwsdieet aan te houden. En dat je je geest voedt, met geestvoedende, inspirerende informatie en mooie dingen, zoals bv. muziek. Alle mainstream nieuws is toch maar gebaseerd op angst en drama. Junkfood. Je mist niks !!

En natuurlijk is het belangrijk om het hele covid-verhaal te herbekijken !
Zolang je het virus als een mogelijke levensbedreigende vijand blijft bekijken, ben je vatbaar voor schokkende ervaringen die biologische overlevingsprogramma’s blijven activeren.

Er zijn vaak nog andere symptomen zoals een verminderd reuk- en smaakvermogen, keelpijn, spierpijn en vermoeidheid.
Kortom, wat we vroeger griep noemden, heet nu Covid…
Vanuit de BW zijn dit allemaal biologische overlevingsprogramma’s in heling.
Vaak zie je dan dat er angst opkomt, voor de symptomen. Die angst zorgt er ook weer voor, dat je kan blijven “hangen” in de genezingsfase.
Geen zorgen maken, rustig uitzieken, je liefdevol laten verplegen, eventueel EFT doen op je angsten, zijn mijn adviezen. De genezingsfase is van voorbijgaande aard ! Hoe meer je in ontspanning kan gaan, hoe sneller het over is ! Genezing kan maar plaatsvinden in de parasympaticus…

De belangrijkste uitdaging is om uit de angst te groeien en te leven in vertrouwen. Daarvoor dien je je stressvolle overtuigingen bewust te worden.
De schok wordt altijd veroorzaakt door een onderliggende negatieve overtuiging, zoals bv. het idee dat er een levensbedreigend virus zou bestaan … What you believe, hardens into facts ! (Neville Goddard)
Je verhaal over een levensbedreigend virus dient dus ook te veranderen, wil je echt helemaal uit de stress komen.

Wil je meer weten over het werk van Dr. Hamer ?
Ik geef op geregelde tijdstippen een 2-daagse cursus hierover.
Op volgende data is er nog plaats :
11-12 feb 2022
8-9 apr 2022
10-11 jun 2022
14-15 okt 2022
9-10 dec 2022

Klik hier voor de brochure

Wil je dieper je eigen trauma’s en fysieke klachten helen, kan je je aanmelden voor een 8-daagse jaartraining “Luister dieper naar Je-Zelf”. Als traumahelings-techniek gebruiken we EFT (Emotional Freedom Techniques). Die kan je voor jezelf leren, alsook gaan toepassen op anderen.
Data:
EFT-jaartraining 2022 : 22/1 26/2 26/3 23/4 28/5 25/6 24/9 22/10
EFT-jaartraining 2022-2023: 11/9 9/10 20/11 18/12 15/1 12/2 12/3 9/4

Klik hier voor de brochure

Inschrijven kan via mailadres: karin@ziektealssignaal.be of het contactformulier.

Volg ook mijn youtubekanaal: daar worden geregeld casussen belicht aan de hand van de Biologische Wetten van Dr. Hamer en natuurlijk, hoe je uit de klachten kan groeien.