Wat verstaan we onder “trauma”

Het woordje “trauma” heeft een grote bijklank. We denken hierbij meestal aan de grote “trauma’s”, die zeer zichtbaar zijn, zoals oorlogsslachtoffers, verkeersslachtoffers, slachtoffers van seksueel misbruik, of geweld. Dit noemen we de grote ‘T”-trauma’s. Maar trauma...